LustfulCams Girls, Free Cams, 24/7

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Kennisgeving inzake Schending Auteursrechten

Het indienen van een schendingsclaim betreffende het auteursrecht van deze website moet gebeuren via onderstaande aangewezen verantwoordelijke van de service provider:

reganaM thgirypoC
.cnI ,ygolonhceT FCI
teertS trawetS 008
10189 AW ,elttaeS
2097-414-602 :(SU) enohP
moc.ygolonhcetfci@thgirypoc :liamE

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (waarvan de tekst kan worden teruggevonden op de US Copyright Office website: http://lcweb.loc.gov/copyright/), verbinden we ons ertoe om snel te reageren op schendingclaims aangaande auteursrechten, die zijn gemeld aan onze verantwoordelijke voor auteursrechten zoals hierboven aangegeven. Als je de eigenaar van het auteursrecht bent, of bevoegd bent om op te treden namens een eigenaar van het auteursrecht of van elk exclusief recht vallende onder het auteursrecht en gelooft dat je werk is gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, dan kun je de inbreuk inzake dit auteursrecht melden door contact op te nemen met onze hierboven vermelde, aangewezen verantwoordelijke met de volgende informatie:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het geschonden exclusieve recht;
  2. Identificatie van het vermoedelijk geschonden auteursrechtelijk werk, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, of een representatieve lijst van dergelijke werken op die website;
  3. Identificatie van het vermoedelijk geschonden materiaal, of materiaal dat onderwerp is van een dergelijke inbreuk, en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden ontzegd, en alle informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om dat materiaal te lokaliseren;
  4. Alle informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de claimende partij, inclusief: naam, adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres waarop met de claimende partij contact kan worden opgenomen;
  5. Een verklaring dat de claimende partij er in goed vertrouwen van uitgaat dat het gebruik van het geclaimde materiaal niet is goedgekeurd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de geldende wetgeving; en
  6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de claimende partij bevoegd is om te handelen namens de rechthebbende van het vermoedelijk geschonden exclusieve recht.
MetArt